Teambuilding: iedereen kent het begrip. Maar lang niet iedereen ziet het belang in van teambuilding. Vaak wordt het gezien als iets vanzelfsprekends: als je iedere dag met je collega’s werkt zal je vanzelf een band opbouwen. Maar dat is niet hoe het werkt. Zeker voor leidinggevenden is het van belang na te denken over teambuilding activiteiten, zodat ook zij onderdeel zijn van het team en niet er zwevend los boven staan. In deze blog leg ik uit wat het belang is van team building activiteiten buiten de werkvloer om.

1. Communicatie

Teambuilding verbetert de communicatie. Een activiteit die wat reuring en discussie veroorzaakt zal een open communicatie tussen medewerkers verzorgen. Het mooie is dat de discussie bij team building niet werk gerelateerd is, en daarmee zorgeloos. Maar door deze ervaring zal je ook op de werkvloer elkaar makkelijker aan spreken.

2. Motivatie

Een team kan niet zonder leiderschap. Bij teambuilding activiteiten zal je merken dat collega’s zich steeds meer comfortabel voelen hun ideeën en mening uit te drukken. Ook de wat stillere krachten van het team zullen naar voren krabbelen. Ze zullen meer zelfverzekerd worden binnen het team, en dat meedragen naar de werkvloer. En met goed vertrouwen in je team, zal je gezamenlijk de lat hoger leggen.

3. Creativiteit

Ruk je collega’s weg uit hun comfortzone! Wanneer het team buiten de veilige kantoor werk omgeving belandt en daar een opdracht krijgt, zullen ze nieuwe ervaringen opdoen. Dit forceert hen buiten hun normale boekje te denken. Door samen te werken zullen ze frisse en nieuwe ideeën ontwikkelen. Eenmaal ontdekt, zal deze creativiteit in een teambuilding activiteit zich vaker herhalen, ook op de werkvloer.

4. Probleem oplossend denken

Teambuilding activiteiten zijn vaak spontaan. Er ontstaat een ander type problemen dan de alledaagse problemen op de werkvloer. Dit vraagt collega’s om hun vaardigheden in strategisch en logisch te denken te verbeteren. Zodra een team in een team building activiteit in staat is een probleem te herkennen en vervolgens een oplossing te kunnen bedenken, kunnen ze ook effectiever handelen wanneer een echte crisis zich voordoet in andere situaties.

5. Kloof dichten

Vertrouwen is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor persoonlijke banden, maar ook op de werkvloer. Het is van belang dat er op werk een cultuur heerst waar ieder elkaar vertrouwt. Vaak voelt men echter een barriere tussen leidinggevenden en collega’s die onder een leidinggevende werken. Wanneer deze kloof te groot wordt, kan dit problemen veroorzaken. Team building activiteiten geven juist deze leidinggevende de kans zich op te stellen als collega en niet als baas.

Al met al verbetert teambuilding dus communicatie, onderlinge relatie en daarmee ook je effectieve productiviteit. Vind je na het lezen van deze blog dat er bij jou op werk nog te weinig aan teambuilding wordt gewerkt? Misschien helpt deze blog je aan de juiste argumenten om je baas te overtuigen!